ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಊಟದಲ್ಲಿ ಹುಳು.. ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್​ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಪಾಡುವಂತೆ ಕೈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಆರೋಪಗಳು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ, ಬಿಜೆಪಿಯು ನಮ್ಮ…